Giấy triệu tập học viên đăng ký Lớp đào tạo trọng tài bóng rổ FIBA 3x3 năm 2019

Giấy triệu tập học viên đăng ký Lớp đào tạo trọng tài bóng rổ FIBA 3x3 năm 2019

Danh sách học viên đăng ký Lớp đào tạo trọng tài bóng rổ FIBA 3x3 năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Thông báo số 200/TB-VBF- ngày 12/4/2019 về việc Tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia và Lớp  đào tạo Trọng tài bóng rổ  FIBA 3x3, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam trân trọng gửi giấy triệu tập đến các Anh/chị học viên có tên trong danh sách đăng kí tham dự lớp đào tạo trọng tài bóng rổ FIBA 3x3:

I. Số lượng học viên: 63 người (danh sách đính kèm)

II. Thời gian: Từ ngày 11 – 12/5/2019

(Các học viên có mặt lúc 8h00 ngày 11 tháng 5 năm 2019 để làm thủ tục nhập học)

III. Địa điểm: Cung thể thao Tiên Sơn

Số 3 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vì tính chất quan trọng của khóa học, đề nghị các anh/chị học viên có mặt đầy đủ và đúng giờ

Bài viết liên quan