Thông báo biểu mẫu đăng ký của các giải 5x5 và 3x3

Thông báo biểu mẫu đăng ký của các giải 5x5 và 3x3

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam thông báo sử dụng các biểu mẫu dùng cho việc đăng kí các giải bóng rổ 3x3 và 5x5 trong hệ thống giải do VBF tổ chức

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam chính thức công bố biểu mẫu để đăng ký tham dự các giải bóng rổ 3x35x5 trong hệ thống giải do VBF tổ chức. 

Các đơn vị, tổ chức và đội bóng tham dự xin vui lòng truy cập vào các link bên dưới để lấy biểu mẫu đăng ký phù hợp. 

Trân trọng cảm ơn.

 

Link biểu mẫu đăng ký: 

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/bieu-mau-dang-ki-giai-bong-ro-5x5.html

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/bieu-mau-dang-ky-giai-bong-ro-3x3.html

 

Bài viết liên quan