Thông báo về Giải Vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia năm 2019 và Lớp đào tạo trọng tài Bóng rổ FIBA 3x3

Thông báo về Giải Vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia năm 2019 và Lớp đào tạo trọng tài Bóng rổ FIBA 3x3

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam trân trọng thông báo một số nội dung về Giải Vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia và lớp đào tạo trọng tài Bóng rổ FIBA 3x3 năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian

Giải vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019

Lớp đào tạo trọng tài Bóng rổ 3x3 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019

2. Địa điểm

Công viên Biển đông, thành phố Đà Nẵng

3. Đối tượng

1. Tham dự Giải vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia: căn cứ theo điều lệ số 185/QĐ-VBF ngày 27/3/2019 của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

2. Tham dự Lớp đào tạo trọng tài Bóng rổ 3x3:

- Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, yêu thích và có kinh nghiệm thi đấu bóng rổ, đã làm công tác trọng tài hoặc có nguyện vọng tham gia công tác trọng tài môn bóng rổ, có đủ sức khỏe; tự nguyện đăng ký tham gia khóa đào tạo

- Nếu khóa học vượt quá 50 học viên đăng ký, sẽ ưu tiên học viên theo thứ tự: cơ quan chủ quản đồng ý cử tham gia khóa đào tạo, tiếp đến là đối tượng tự do.

II. GIẢNG VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, HỌC LIỆU CHO KHÓA ĐÀO TẠO TRỌNG TÀI FIBA 3x3

1. Giảng viên

Giảng viên là chuyên gia người nước ngoài do FIBA cử.

2. Chương trình

Chương trình khóa đào tạo được kết hợp học lý thuyết và thực hành, trực tiếp do chuyên gia FIBA giảng dạy, huấn luyện, đánh giá (có phiên dịch).

Khung chương trình như sau:

Buổi thứ nhất: Khai mạc, học lý thuyết

Buổi thứ hai: Học Lý thuyết

Buổi thứ ba: Thực hành + Phân tích đánh giá

Buổi thứ tư: Thực hành, tổng kết, trao chứng chỉ hoàn thành khóa học

3. Học liệu

Tài liệu học tập do FIBA cung cấp.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thủ tục đăng ký

a. Giải vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia: căn cứ theo điều lệ số 185/QĐ-VBF ngày 27/3/2019 của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

b. Khóa đào tạo Trọng tài FIBA 3x3

- Đối tượng theo quy định đăng ký khóa đào tạo theo mẫu kèm theo 03 ảnh chân dung (3x4cm) chụp trong vòng không quá 3 tháng gửi về Văn phòng VBF. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 28 tháng 4 năm 2019 (Tính theo dấu bưu điện).

- VBF triệu tập học viên trước ngày 2 tháng 5 năm 2019 (gửi qua email trong bản đăng ký. Học viên sẽ nhận Giấy triệu tập bản ký đóng dấu tại buổi làm thủ tục nhập học.

- 08 giờ, ngày 11/05/2019, học viên đã đăng ký và được thông báo triệu tập làm thủ tục nhập học

Liên hệ:

Văn phòng VBF:

Phòng 302, Tòa nhà X-Office, Số 2 ngõ 1, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Đào Tuấn Đức

Điện thoại: 0932261581

Email:   ducdt@vbf.vn hoặc vbf@vbf.vn

2. Học phí và chi phí khác cho Khóa đào tạo trọng tài FIBA 3x3

- Học viên được miễn học phí.

- Chi phí ăn, ở, đi lại do cơ quan cử đi hoặc học viên chi trả.

          Trên đây là Thông báo tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ 3x3 Quốc gia và Khóa đào tạo trọng tài FIBA 3x3; các tổ chức, cá nhân căn cứ thực hiện và đăng ký tham gia.

Link download:

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/thong-bao-ve-giai-vo-dich-bong-ro-3x3-quoc-gia-nam-2019-va-k.html?preview=1

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/dieu-le-giai-vo-dich-bong-ro-3x3-quoc-gia-nam-2019.html

http://vbf.vn/thu-vien/tai-lieu/bieu-mau-dang-ky-khoa-dao-tao-trong-tai-fiba-3x3.html

 

 

Bài viết liên quan