Giấy triệu tập lớp Trọng tài Quốc gia

Giấy triệu tập lớp Trọng tài Quốc gia
Tài liệu đính kèm: Tải về

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chính thức công bố giấy triệu tập danh sách đăng kí tham dự lớp trọng tài quốc gia do VBF tổ chức theo yêu cầu của FIBA. 

Bài viết liên quan