CẢNH BÁO VIỆC GIẢ MẠO THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM

CẢNH BÁO VIỆC GIẢ MẠO THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM

Thời gian gần đây, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam nhận được thông tin từ các phụ huynh về việc nhiều trang mạng xã hội (facebook) mạo danh Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam để tuyển sinh đào tạo bóng rổ trẻ U6-U16. 

Từ thông tin của phụ huynh, các trang mạng xã hội mạo danh này yêu cầu phụ huynh gửi số tài khoản để chuyển khoản, đóng phí, nếu có phụ huynh nào phản ứng thì sẽ khóa tài khoản không tiếp tục truy cập lại được. Các trang này thành lập đội ngũ tư vấn viên thông qua ứng dụng trò chuyện zalo, telegram. Để tránh việc mạo danh thông tin của Liên đoàn ảnh hưởng đến phụ huynh, học sinh. Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cập nhập các trang mạo danh:

https://www.facebook.com/bongro504; 

https://www.facebook.com/1298BONGROVN; 

https://www.facebook.com/1805liendoanbongro2023; 

https://www.facebook.com/1804VBFLienDoanBongRo; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100095075216443; 

https://www.facebook.com/1806.LienDoanBongRo; 

https://www.facebook.com/5133.LienDoanBongRo; 

https://www.facebook.com/bongro998;

https://www.facebook.com/VBF999; 

https://www.facebook.com/1221DAOTAOBONGROVN.

https://www.facebook.com/BoNgRo

https://www.facebook.com/liendoanbongrovbf589

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551537044676

https://www.facebook.com/bong.ro.1904

https://www.facebook.com/18066.LienDoanBongRo

https://www.facebook.com/liendoanbongrotrevietnam

https://www.facebook.com/LienDoanBongRoVBFVIETNAM

https://www.facebook.com/1286BongRoVBF

https://www.facebook.com/1221.liendoanbongrovn

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552740866654

https://www.facebook.com/Buchona12

https://www.facebook.com/profile.php?id=100095336617124

https://www.facebook.com/liendoanbongrovbf589

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054577624918

https://www.facebook.com/VBFLienDoanBongRoVietNam

https://www.facebook.com/Liendoanbongrovnn

https://www.facebook.com/1298.LIENDOANBONGRO

https://www.facebook.com/LienDoanBongRoVietNamVBF1218

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551988592944

https://www.facebook.com/LienDoanBongVBFTuyenSInh

https://www.facebook.com/678.LienDoanBongRo

https://www.facebook.com/vbaniemcamhungbongrochotreem

Danh sách sẽ liên tục cập nhập để Quý phụ huynh, học sinh theo dõi. 

 

Bài viết liên quan