Nghị định: quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao

Nghị định: quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí ban hành Nghị định số 46/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thể thao 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nghị định quy định cụ thể mức phạt tối đa đối với cá nhân và tập thể trong việc vi phạm trong lĩnh vực thể thao. Nghị đình này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2019. 

Bài viết liên quan