1. Tôn chỉ, mục đích

  • Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt nam tập hợp các liên đoàn bóng rổ địa phương, các câu lạc bộ và các tổ chức thành viên khác hoạt động liên quan đến môn bóng rổ nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, phát triển tài năng, thi đấu đỉnh cao, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của đất nước.
  • VBF hoạt động với mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu bóng rổ để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tham gia phát triển thành tích bóng rổ trong nước, góp phần nâng cao vị thế của bóng rổ Việt Nam trong khu vực, châu lục và thế giới.
 

2. Sứ mạng

  • Phát triển bóng rổ chuyên nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, thu hút các tài năng bóng rổ người Việt trên khắp thế giới làm nền tảng xây dựng đội tuyển quốc gia đạt trình độ cao (trước mắt là khu vực Đông Nam Á). Giải bóng rổ chuyên nghiệp góp phần quảng bá bóng rổ trên các phương tiện truyền thông và trở thành điểm đến giải trí cho người xem sau thời gian làm việc căng thẳng;
  • Phát triển bóng rổ học đường, tạo sân chơi giải trí tích cực cho học sinh, hướng các em vào hoạt động thể chất lành mạnh và đặc biệt qua bóng rổ giúp xây dựng nhân cách, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng sống cho các em học sinh. Bóng rổ học đường là môi trường phát hiện và bồi dưỡng tài năng bóng rổ ban đầu.
  • Kết nối cộng đồng bóng rổ trong cả nước thành một khối thống nhất, mở rộng quan hệ quốc tế và xây dựng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam trở thành một trong những Liên đoàn thể thao quốc gia chuyên nghiệp có năng lực, uy tín trong và ngoài nước.
 
3. Tầm nhìn
 
  • Đưa bóng rổ – môn thể thao Olympic trở thành môn thể thao phổ biến   thứ hai ở Việt Nam.
  • Xây dựng Liên đoàn thành tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, chuyên   nghiệp, có uy tín trong và ngoài nước.