Danh sách gồm 28 hội viên
Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Bảo Hoàng Chủ tịch
Lê Hoàng Anh Phó Chủ tịch thường trực - Tổng Thư ký
Đặng Hà Việt Phó Chủ tịch
Ngũ Duy Anh Phó Chủ tịch
Huỳnh Trọng Khải Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Quân Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Trạng Phó Chủ tịch
Vũ Quang Vinh Phó Chủ tịch
Lê Việt Đức Ủy viên Ban chấp hành - Phó tổng Thư kí
Nguyễn Tăng Cường Ủy viên Ban chấp hành - Phó tổng Thư ký
Đinh Đức Mạnh Ủy viên Ban chấp hành - Phó tổng Thư ký
Đỗ Thị Nguyệt Nga Ủy viên Ban chấp hành - Phó tổng Thư ký
Nguyễn Lân Trung Anh Ủy viên Ban chấp hành
Phan Thanh Cảnh Ủy viên Ban chấp hành
Doãn Hồng Hà Ủy viên Ban chấp hành
Phạm Thanh Hải Ủy viên Ban chấp hành
Vũ Quang Huy Ủy viên Ban chấp hành
Trần Trinh Minh Ủy viên Ban chấp hành
Lâm Hải Linh Ủy viên Ban chấp hành
Nguyên Huy Thủy Ủy viên Ban chấp hành
Phan Ngọc Tiến Ủy viên Ban chấp hành
Vũ Khánh Toàn Ủy viên Ban chấp hành
Vũ Văn Trọng Ủy viên Ban chấp hành
Hoàng Ngọc Huấn Ủy viên Ban chấp hành
Trần Yến Ủy viên Ban chấp hành
Trần Tấn Trung Ủy viên Ban chấp hành
Trần Văn Hùng Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Kiểm tra
Trần Văn Dân Phó Trưởng Ban Kiểm tra