Tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn Huấn luyện viên và Trọng tài Bóng rổ 3x3

Tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn Huấn luyện viên và Trọng tài Bóng rổ 3x3

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ quốc tế (FIBA) tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài Bóng rổ 3x3

Tài liệu đính kèm: Tải về

Được sự đồng ý của FIBA, VBF tổ chức lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài Bóng rổ 3x3

          1. Mục đích

          - Hợp tác chặt chẽ với FIBA để thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài;

- Phổ cập kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn đối với lực lượng huấn luyện viên, trọng tài 3x3; từ đó phát triển hệ thống giải bóng rổ 3x3 Quốc gia chuyên nghiệp, hiệu quả hơn;

          - Cấp chứng chỉ của FIBA cho đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài tham dự Lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài bóng rổ 3x3.

          2. Yêu cầu

          Lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài Bóng rổ 3x3 được VBF tổ chức dưới sự giám sát và giảng dạy trực tiếp từ chuyên gia của FIBA; có nhân viên phiên dịch song ngữ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong quá trình truyền đạt và trao đổi thông tin.

I.  THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian

Lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài Bóng rổ 3x3 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 01 năm 2021

2. Phương thức tổ chức

Lớp tập huấn được triển khai thông qua ứng dụng ZOOM

3. Đối tượng

Trọng tài, huấn luyện viên có kiến thức cơ bản về bóng rổ 3x3 không phân biệt giới tính, thành phần, đơn vị công tác, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia.

II. GIẢNG VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giảng viên: Chuyên gia do FIBA đảm nhận trực tiếp giảng dạy

2. Chương trình:  Lớp tập huấn diễn ra trong 90 phút, trong đó:

- Lớp tập huấn chuyên môn dành cho trọng tài Bóng rổ 3x3: Bắt đầu lúc 10h00, ngày 22 tháng 01 năm 2022.

- Lớp tập huấn chuyên môn dành cho huấn luyện viên Bóng rổ 3x3: Bắt đầu lúc 10h00, ngày 23 tháng 01 năm 2022

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng anh (có phiên dịch)

4. Tài liệu tham khảo: Do FIBA cung cấp.

5. Chứng chỉ: FIBA sẽ cấp chứng chỉ cho đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài đã tham dự Lớp tập huấn.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ

1. Thủ tục đăng ký

- Đối tượng theo quy định tại mục 3 phần II nêu trên đăng ký tham dự Lớp tập huấn chuyên môn huấn luyện viên và trọng tài Bóng rổ 3x3 theo mẫu đính kèm và 01 ảnh chân dung (3x4cm) chụp trong vòng không quá 3 tháng gửi về Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (địa chỉ: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM) hoặc thông qua đường link: https://forms.gle/iCTnibwYdQLmX9fi8

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15 tháng 01 năm 2021

- Để đảm bảo chất lượng lớp học, VBF giới hạn số lượng học viên tối đa 100 người/lớp. Do đó, cổng đăng ký online có thể sẽ được đóng lại sớm hơn thời hạn trên, khi lớp tập huấn đã đủ học viên tham dự.

Lưu ý: Chỉ học viên đã đăng ký và nộp học phí mới được VBF gửi thông báo xác nhận đăng ký tham gia thành công, kèm theo Bộ tài liệu tham khảo, cùng Nội quy tham dự Lớp tập huấn và hướng dẫn tham gia phòng Zoom vào ngày 20 tháng 01 năm 2021 (thông qua email trong bản đăng ký).

Bài viết liên quan