Ngọn đuốc Olympic mang ý nghĩa gì?


Câu 1. Biểu tượng 5 vòng tròn có 5 màu khác nhau tại các kỳ đại hội thể thao tượng trưng cho điều gì?5 châu lục 5 môn thi đấu 5 bộ huy chương Cả 3 ...