Công bố quyết định cấp bằng chứng nhận khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia, đội tuyển tỉnh, thành, ngành

Công bố quyết định cấp bằng chứng nhận khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia, đội tuyển tỉnh, thành, ngành

Ngày 14/6/2019, các huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp, sở, ban ngành đã hoàn thành bài kiểm tra của khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia, đội tuyển các tỉnh, thành, ngành. 

Sau một thời gian, Liên đoàn chính thức thông báo quyết định danh sách các học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. 

Bài viết liên quan